HiFi Klubben

Gå till innehåll
lokala erbjudanden Gör ett klipp på utställningsmodeller, utgående produkter och restlager från alla våra butiker. Läs mer

Lindrande toner lugnar under kemoterapi

Kan musik bota cancer?

Kan musik bota cancer? Nej, men den kan antagligen spela en stor roll under en cellgiftsbehandling. I ett forskningsprojekt undersöker Margrethe Langer Bro om musik kan ha en positiv effekt för patienter som genomgår kemoterapi.

Det är ingen hemlighet att musik kan ha en positiv effekt på sinnestillståndet och spela en avgörande roll för vilket humör man blir på som lyssnare, men musik har också visat sig ha en lindrande effekt hos personer som lider av posttraumatisk stress. Nyare finska studier visar också att musiken kan användas under rehabilitering av personer som haft en blodpropp och ha effekt på personer som drabbats av demens. Redan på femtiotalet började man undersöka musikens lugnande effekt i samband med tandläkarbesök, och nu håller ett antal danska forskare på att undersöka om musik kan underlätta cellgiftsbehandlingen för cancerpatienter på sex sjukhus runtom i landet.

Musik under kemoterapi 

Margrethe Langer Bro, som är konservatorieutbildad pianist, står i spetsen för ett forskningsprojekt som går ut på att undersöka om musik kan ha någon positiv inverkan på de biverkningar som uppstår vid kemoterapi. Hon har tidigare genomfört projektet ”levande musik för cancerpatienter”, där resultatet blev att patienterna mådde bra av musiken, men nu har hon tagit steget vidare till ett reguljärt forskningsprojekt 

– Hittills har vi genom olika projekt kunnat se en indikation på att musiken kan göra skillnad, men med det här projektet handlar det om regelrätt forskning som kan påvisa om så är fallet, berättar Margrethe Langer Bro, och förklarar att personerna i projektet är indelade i tre grupper. Den ena gruppen lyssnar på livemusik under behandlingen. Musiken och musikerna har valts ut utifrån ett frågeformulär där patienten har beskrivit sin musiksmak. Den andra gruppen lyssnar på inspelad musik på en anläggning via hörlurar, medan sista gruppen inte lyssnar på musik under behandlingen. 

Vilken patientgrupp handlar det om? 

– För att få bästa möjliga förutsättningar att jämföra resultaten har vi valt ut en viss patientgrupp, och det är vuxna patienter med lymfkörtelcancer, som för första gången behöver behandling med kemoterapi i öppenvården, förklarar Margrethe Langer Bro, och skyndar sig att påpeka att det för tillfället är för tidigt att ge några indikationer kring resultaten av försöket, som fortsätter året ut. När det finns några resultat presenterade kommer vi naturligtvis att följa upp dem. 

Hur har reaktionerna varit från försökspersonernas sida? 

– De har generellt sett varit positivt inställda, och det är många som gärna vill vara med. Sedan finns det självklart patienter som är så chockade över nyheten om sin sjukdom att de inte förmår delta i projektet. Det betyder såklart att vi bara får med de patienter som har någon form av energi till övers, vilket är lite problematiskt, eftersom vi då inte kan se resultaten på de patienter,  som är hårdast drabbade, men så är premisserna i allmänhet för den här typen av forskning. 

Lugn musik ger mindre stress

Musiken i försöket är skräddarsydd för varje enskild patient, men flera patienter på avdelningen kan såklart lyssna på samma musik om de har samma smak. Dock är det vissa saker som Margrethe måste ta med i beräkningen när hon lägger upp patienternas musikprogram: 

– Man måste bland annat fundera över tempo, och det ska finnas ett melodiskt igenkännande i musiken som spelas. Vi mäter bland annat stresshormoner hos patienterna, och de är väldigt påverkbara när det gäller tempo och tonhöjd. Om tempot är för högt stiger nivån av stresshormoner, och så kan vi ju inte ha det när det vi vill uppnå är att lugna folk och lindra den stress de upplever under behandlingen. 

Hur blir det då om ni har en patient som älskar heavy metal? Kan vederbörande då inte vara med i försöket?   

– Jo, absolut. Då väljer vi bara några lugnare metal-låtar. Det är inte något hinder. 

Vilka instrument spelar de musiker som spelar för patienterna? Det kan väl vara svårt att dra in ett piano på avdelningen? 

– Vi har faktisk några små pianinon stående på de olika avdelningarna, så det finns allt möjlighet att erbjuda patienterna klaviaturunderhållning. Annars är det mycket gitarrbaserad musik, även med kontrabas och sång. Vi har också några folk- och jazzmusiker knutna till projektet, så vi kan erbjuda ett brett urval av genrer och tillgodose behoven hos en mångfasetterad publik, berättar Margrethe, som själv har utbildat de musiker som medverkar i projektet. 

 

Musiken ger ett fast grepp om livet

Musiken kan visa sig vara ett viktigt redskap för att dämpa den ångest många patienter upplever i samband med cellgiftsbehandlingen, och musiken kan hjälpa patienterna att hålla fast vid det liv de levde innan sjukdomen vände upp och ned på tillvaron.  

– En stor del av patienterna diagnostiseras med en depression inom de första fem åren av sjukdomsförloppet, och det vi vill uppnå med den musik som betyder något för dem är att få dem att hålla fast vid hoppet och en skapa en förankring till livet de levde innan sjukdomen. Det är klart att musiken inte kan bota folk, men den kan ha betydelse för hur de upplever utmaningen att ta sig igenom en väldigt massiv behandling som påverkar hela kroppen. 

Men kan det också riskera att få effekten att patienterna sedan kommer att förknippa just den musik de hört under behandlingen med det obehag de upplevde under kemoterapin och sjukdomstiden? 

– Det är faktiskt något vi frågar patienterna om i ett uppföljande samtal, och hur folk känner varierar väldigt mycket – vissa tycker att det tänker tillbaka på situationen, men de flesta kopplar det hela till något positivt. Och de flesta ser faktiskt fram emot sin behandling med musik. 

Kan en av konsekvenserna av forskningen bli att man införlivar musik i cancerbehandling framöver? 

– Det hoppas vi. Och jag tycker att det skulle vara fint om det betyder att man på sikt anställer musiker på avdelningarna. Om man på så sätt kan hjälpa patienterna att ta sig igenom sin behandling så är det en billig investering – och musiken har i alla fall inga biverkningar, avslutar Margrethe Langer Bro.

Hi Fi Klubbens roll

De anläggningar och hörlurar som används av den ena patientgruppen tillhandahålls av Hi Fi Klubben för att säkerställa att de får bästa möjliga lyssningsupplevelse av den musik Margrethe Langer Bro sammanställt för varje enskild patient.