Hopp til innhold

Gör det själv
goda råd från snickaren

  1. Att bygga in ljudet är givet om du bygger om eller renoverar en villa. Vid nyproduktion bör ljudet tas med i beräkningen redan från början.
  2. För lägenheter gäller samma princip, men där är väggarna ofta massiva och därför kan det bli en större utmaning och mer kostsamt.
  3. Ta med ljudet så tidigt som möjligt i ditt projekt – oavsett om du bygger själv eller tar hjälp av proffs.
  4. Innan du börjar skära hål i tak eller väggar ska du försäkra dig om att du faktiskt kan dra en kabel från ljudkällan till högtalarna. Se upp så att du inte träffar taksparrar eller kablar. Det finns apparater som du kan använda för att söka efter dem, men det kan vara lättare att anlita ett proffs.
  5. Dra extra tomrör för kablarna om du är det minsta tveksam till exakt var i hemmet högtalarna ska användas. Då kan du vara flexibel om behovet förändras.
  6. Du kan alltid göra plats för inbyggnadshögtalare i lätta konstruktioner som till exempel väggar av gips, trä eller eternit. Väggar av mursten eller betong kräver ofta en falsk vägg eller ett sänkt tak. Det kommer ta plats från rummets totala storlek.
  7. Många väggar i äldre hus har ett tjockt lager puts. Här kan du också skära hål och dra kablar, men puts är väldigt poröst, så var försiktig.
  8. Skulle ditt ljudbehov förändras, om till exempel rummet görs om till barnrum, kan du relativt lätt sätta igen hålen eller låta högtalarna sitta och köpa nya.
  9. Det finns i princip inget du inte får göra som privatperson, men se upp när det gäller ytterväggar eller tak utan bjälklag. Där finns det risk att du bryter fuktspärren.
  10. Vid montering av takhögtalare i akustikplattor och andra taktyper som inte är lufttäta rekommenderas en sluten backbox. Annars måste du se till att luft inte kan passera genom taket när du monterar plattan mellan backbox och tak.

Relaterade artiklar