Hopp til innhold

Garanti på HiFi Klubben

Få 1 års extra garanti, GRATIS! - När du handlar av HiFi Klubben får du 2 års äkta garanti på alla produkter. Det här gör att du redan i förväg har det bättre förspänt än med konsumentköplagens ”reklamationsrätt”. Om du går med i HiFi Klubbens Kundklubb ger vi dig 1 års extra garanti på dina köp – helt gratis! Du får vårt månatliga nyhetsbrev via e-post, samtidigt som du får tillgång till fantastiska erbjudanden, tävlingar, spännande arrangemang, m.m.

Gå med i Kundklubben här

Sparade filer

Mediefiler (ljudfiler, filmer, bilder och liknande) som lagrats på hårddiskar, bärbara produkter etc. omfattas inte av garantin. Det samma gäller ev. följder av dataförluster. Om apparaten/hårddisken är defekt kommer felet att åtgärdas i enlighet med garantibestämmelserna. HiFi Klubben kan alltså inte hållas ansvariga för eventuella förluster av data.

Anslutning till andra enheter

När du ansluter elektroniska apparater till varandra – inklusive högtalare, subbasar, datorer och alla typer av kablar – så ska du se till att samtliga apparater är helt avstängda när du utför anslutningarna. Detta kan du göra med hjälp strömbrytaren eller genom att dra ur nätkabeln om apparaten inte har någon strömbrytare. Det räcker inte att sätta apparaten i standby-läge. Om du inte följer dessa regler riskerar du att skada en eller flera av dina apparater. Om du ansluter en dator till en förstärkare kan du köpa till en Ground Isolator för att minimera risken. Garantin täcker inte fel eller följdskador som uppstått på grund av felaktig anslutning.

Spara originalemballaget – det skyddar din utrustning

Om du har möjlighet till det rekommenderar vi att du sparar kartongerna till din nya utrustning. Då kan du vara säker på att apparaterna inte blir repade eller skadas på något annat sätt om du behöver flytta dem senare. Naturligtvis ska du också spara garantibeviset – men inte tillsammans med apparaterna. (vid händelse av stöld).

Garantibestämmelser

  1. HiFi Klubben tillämpar 2 års garanti räknat från inköpsdatum om inget annat framgår av garantibeviset eller kvittot. Garantin gäller bara när du lämnar produkten i någon av HiFi Klubbens butiker, och omfattar inte avhämtning och utleverans. Om du går med i HiFi Klubbens kundklubb utökas garantin med 1 år.
  2. Garantin täcker fabrikationsfel och omfattar reservdelar, samt arbetslön.
  3. Lampor till projektorer täcks av garantin, förutsatt att lampan inte har använt upp den nominella brinntiden, och förutsatt att lampan inte har överbelastats på grund av damm, rök eller felaktig avstängning av projektorn.
  4. Garantin täcker inte repor/småskador, slitage, felaktig användning, felaktig anslutning, skador som uppstått under transport, professionell användning, brist på normalt underhåll, batterier i produkter, stöld eller brand. Eventuell dataförlust omfattas inte av garantin. Garantin täcker inte produkter från tredje part eller fel orsakade genom anslutning till produkter från tredje part.
  5. Garantin gäller endast om garantibevis med information om inköpsdatum, varutyp och serienummer (gäller ej webbköp) kan visas upp när apparaten lämnas in.