Hopp til innhold

Lär dig att avläsa IP-beteckningen

Hur vattentät är din
utrustning?

Ordet ”vattentät” tolkas ofta väldigt vidlyftigt ute i världen och du blir sällan positivt överraskad när du börjar syna påståendet i sömmarna. Men med hjälp av produktens IP-beteckning kan du se exakt hur bra en produkt tål damm och vatten.

IP-certifierade produkter har testats utifrån bestämda riktlinjer som anger exakt vad en elektronisk produkt ska tåla om den har en viss IP-beteckning. Och som tur är så är denna inte särskilt svår att tolka. IP-beteckningen utgörs av två siffror. Den första siffran sträcker sig från 0 till 6 och säger hur bra skydd elektroniken har mot fasta föremål – allt från en handflata till små dammpartiklar. Den andra siffran anger hur bra elektroniken är skyddad mot väta.

Om en produkt bara är testad utifrån ett av kriterierna ersätts det andra värdet med X. IPX4 betyder till exempel att produkten inte är testad mot damm, men att den tål strilande vatten.

I de här två tabellerna ser du vad värdena betyder:

Dammtäthet – IP[0-6]X

Värde

Effektiv mot

Beskrivning

0

-

Inget skydd mot beröring och inträngande föremål

1

>50 mm

Större kroppsytor, som baksidan av en hand

2

>12,5 mm

Fingrar och liknande föremål

3

>2,5mm

Redskap och tjocka trådar m.m.

4

>1 mm

De flesta trådar, tunna skruvar m.m.

5

Dammskyddad

Damm kan tränga in, men inte i så stor utsträckning att det kan skada produktens funktionalitet

6

Dammtät

Ingen inträngning av damm eller andra föremål

Vattentäthet – IPX[0-9K]

Värde

Skyddad mot

Beskrivning

Test

0

Oskyddad

-

1


Droppande vatten

Droppande vatten som faller vertikalt har ingen skadlig effekt

Tid: 10 minuter

2


Droppande vatten i en vinkel av 15 grader

Droppande vatten i en vinkel av 15 grader har inte någon skadlig effekt

Tid: 10 minuter

3

Strilande vatten

Vatten som strilas i vinklar upp till 60 grader har ingen skadlig effekt.

Tid: 10 minuter,
Vattenmängd: 0,07 liter/minut per sprinkler

4


Strilande vatten

Strilande vatten har ingen skadlig effekt oavsett vinkel

Tid: 10 minuter

5

Vattenstråle


En vattenstråle från ett munstycke på 6,3 mm har ingen skadlig effekt

Tid: min. 15 minuter,
Vattenmängd: 12,5 liter per minut

6


Kraftig vattenstråle

En vattenstråle från ett munstycke på 12,5 mm har ingen skadlig effekt

Tid: min. 3 minuter,
Vattenmängd: 100 liter per minut

7

Nedsänkning i upp till 1 meter djupt vatten

Inga skadliga mängder vatten tränger in vid nedsänkning i upp till en meter djupt vatten

Tid: 30 minuter

8

Nedsänkning i vatten, 1 meter och djupare

Utrustningen tål att sänkas ned i vatten kontinuerligt under förhållanden som angetts av tillverkaren. Djupet förväntas vara mer än en meter, men även andra faktorer kan introduceras, som temperatur- och miljöpåverkan.

Tid: Fastställs med tillverkaren

9K

Kraftiga vattenstrålar vid höga temperaturer

Skyddad mot vatten under högt tryck och höga temperaturer från kort avstånd

Tid: 2 minuter,
Vattenmängd: 14–16 liter per minut.

Tryck: 8–10 MPa
Avstånd: 10–15 cm
Temperatur: 80 °C

Produkter utan
vattenskräck