Hopp til innhold

Gör det själv
goda råd från elektrikern

 1. Som privatperson får du dra högtalarkablar, förlänga kablar, montera stickkontakter och byta ut befintliga eluttag och brytare. Allt annat ska utföras av en auktoriserad installatör.
 2. Det är stor skillnad på om projektet är ett nybygge eller en renovering. Exempelvis är takhögtalare i befintliga hus en utmaning eftersom du inte vet vad du stöter på när du börjar skära ut hål.
 3. Vid nybygge ska du alltid dra nätverkskablar till de rum och ställen där du tänker att du vill ha ljud och bild. Det kommer att vara en snabbare och mer stabil lösning än ett trådlöst nätverk och hastighetskraven för streaming ökar konstant.
 4. En taksparre kan ligga i vägen för takhögtalarna. I bästa fall bör du rådfråga någon som kan ta reda på var sparrarna ligger. I äldre hus kan du ofta se dem. Titta under takfoten, och om du har tillgång till vinden kan du även se sparrarna därifrån.  
 5. Du kan köpa en kabelsökare, men de är inte särskilt pålitliga. Kontrollera eventuellt sökaren vid ett lamputtag och se om du kan följa ledningarna.
 6. När det är dags att dra kablar kan det vara en god idé att skicka upp ett elrör (tomrör) på vinden och dra kablarna till den plats där din förstärkare ska stå.
 7. En förstärkare kan i många fall stå på vinden. Du kan använda ett skåp som går från golv till tak och som är anpassat för att dölja kablar.
 8. Kabelrännor är en given lösning för att dölja kablar. Det finns kabelrännor som passar till golvlisten så att du inte ser kablarna. Du kan också använda en tunn kabel som du täcker med fog och målar över. Tänk dock på att inte dra tunna kablar för långt eftersom motståndet kan bli för stort.
 9. Takhögtalare i flervåningshus är en utmaning. Man måste tänka på störande ljud och framför allt brandrisken. Rådfråga först brandmyndighet och/eller en konstruktör.
 10. Undvik att såga i putsade tak av äldre typ som kan finnas i gamla byggnader. Du kan förstöra taket. Här ska du istället sänka taket.
 11. Kom ihåg att reparera eventuella hål i fuktspärr noggrant.
 12. Övergången mellan backbox och takets underkant ska vara 100 % lufttät. Om du har akustikplattor i taket kan det vara en fördel att täta med akrylfog eller byggfolietejp.

Relaterade artiklar