Hopp til innhold

– din skivspelares oumbärliga partner

RIAA
FÖRSTÄRKAREN

Utan en RIAA-förstärkare är din kära vinylsamling bara en trave tysta vinylskivor i pappfodral. RIAA-steget är ett oumbärligt steg på vägen mot härligt vinylljud.

Musiksignalen från en pickup är otroligt svag och behöver både anpassas och förstärkas lite extra innan den skickas till din förstärkare. För detta ska du använda en RIAA-förstärkare (även kallad pickup-förförstärkare eller grammofonförstärkare). Denna kan antingen vara inbyggd i din skivspelare, anslutas som en extern låda eller vara inbyggd i din förstärkare. RIAA-förstärkaren är kort sagt nödvändig för att du ska få rätt ljud från dina vinylplattor.

RIAA-förstärkare

RIAA-förstärkaren är skapad för
vinyl

RIAA-förstärkaren förstärker och korrigerar signalen från pickupen så att den behandlas korrekt och kan skickas vidare till ljudförstärkaren som en vanlig linjesignal. RIAA-standarden har fastställts av Recording Industry Association of America och utgör en standard för hur man spelar in och spelar upp vinylskivor. När man spelar in och pressar en vinylplatta vill man oftast få in så mycket innehåll som möjligt på varje sida. Därför togs RIAA-standarden fram omkring 1950, i syfte att möjliggöra längre speltider, förbättra skivornas ljudkvalitet och se till att hålla ljudet så rent och störningsfritt som möjligt.

Varför använder man
RIAA-standarden?

När ett graverhuvud ska skära spåren i masterplattan (fadermatrisen) är det stor skillnad på bredden av själva spåret, beroende på om det är en djup baston eller en hög diskantton som ska skäras. Bas tar mer plats i spåret än diskant. Ett spår som (också) innehåller basljud är rent fysiskt bredare än ett spår som bara innehåller diskantljud. Det kräver helt enkelt mer energi och större svängningar att generera de djupa, ”långsamma” frekvenserna.

Om man bara skar plattorna utan någon form av RIAA-equalizing vid god signalstyrka skulle bastonerna med sin stora våglängd och stora uteffekt ta allt för mycket plats i spåren. Faktum är att spåren skulle bli så breda att pickupen skulle ha svårt att läsa dem ordentligt, samtidigt som de skulle ta så mycket plats att man bara fick ett par minuter musik på varje sida av skivan.

Vinyl är också av naturen ett väldigt störningsfyllt musikmedium. Utan extra tonkontroll skulle avspelningen vara full av skrapljud, ytbrus, klick och smällar från nålen, lite som man minns från äldre tiders lackskivor. För att slippa detta måste man korrigera frekvenserna i signalen innan spåren skärs till masterplattan.

Hur
fungerar
RIAA-standarden i praktiken?

I praktiken är RIAA-standarden ganska enkel. Innan man skär plattan dämpar man basen cirka 20 dB och höjer diskanten cirka 20 dB så att skivan pressas med väldigt lite bas och massor av diskant. På så sätt tar spåren betydligt mindre plats, vilket ger plats för mer musik. Samtidigt blir diskantnivån betydligt högre än de störningar som oundvikligen alstras på skivans yta.

När skivan spelas och signalen från pickupen skickas genom RIAA-förförstärkaren sker sedan raka motsatsen. Då förstärks istället basen med upp till 20 dB, och diskanten dämpas på motsvarande sätt med 20 dB. På så sätt blir basen åter igen djup och dynamisk, och diskanten återgår till sin normala nivå. (Se figuren nedan.)

Det smarta är att störningarna som alstras på ytan (och som normalt sett ligger i diskantområdet) nu dämpas tillsammans med diskantsignalen. Bas och diskant låter åter igen helt korrekt, men med 20 dB mindre ytstörningsljud – ett väldigt smart sätt att hålla störningarna minsta möjliga nivå!

Efter RIAA-filtreringen förstärks signalen till en lämplig nivå motsvarande linjenivå, alltså ungefär samma nivå som kommer från en CD-spelare eller en musikstreamer. Nivån för denna sista förstärkning upp till linjenivå beror på om du ansluter en MM- eller en MC-pickup.

Moving Magnet och Moving Coil kräver
olika
förstärkning

På baksidan av de flesta RIAA-förstärkare – i varje fall de externa modellerna – hittar du en liten omkopplare och ett par separata ingångar för MM- respektive MC-pickuper (Moving Magnet respektive Moving Coil). Det beror på att de två pickup-typerna har olika utgångsspänning och därmed olika volymnivå. Därför ska de inte ha samma förstärkning.

En MC-pickup har en väldigt låg utgångsspänning och kräver därför en starkare förstärkning motsvarande den här skillnaden. En MM- eller high output MC-pickup ska förstärkas med cirka 40 dB, medan renodlade MC-pickuper vanligtvis kräver en förstärkning på 50–60 dB. En high output MC-pickup med hög uteffekt, som till exempel Denon DL-110, ska anslutas till MM-ingången även om det är en MC-pickup.

GND
Ground/jordning

På baksidan av de flesta RIAA-förstärkare eller integrerade förstärkare med inbyggd skivspelaringång hittar du en jordanslutning. Här kopplar du jordkabeln från skivspelaren till förstärkaren så att du eliminerar störningar i ljudsignalen.

På många skivspelare finns det parallellt med signalkabeln en liten kabel för jordanslutning. På andra skivspelare får du själv montera en kabel från skivspelarens jord. Och på vissa skivspelare finns ingen särskild jordanslutning – på dessa är den ”inbyggd” i signalkabeln. Om det finns en separat jordkabel bör du alltid ansluta den. Det skadar aldrig, och vissa skivspelare kan väsnas något förfärligt om du inte ansluter jorden.

Impedans
anpassning av RIAA och pickup

Det är också viktigt att pickupens utgång och RIAA-stegets ingång är impedansanpassade för varandra. Det elektriska motståndet mellan de två apparaterna ska alltså ha rätt förhållande så att signalen överförs korrekt. Med andra ord ska ingångsmotståndet i RIAA-steget passa den anslutna pickupen.

På många RIAA-steg går det inte att anpassa impedansen. I så fall har den ställts in på en fast nivå som passar de flesta pickuper. För MM/high output MC-pickuper är ingångsimpedansen vanligtvis fastställd på 47 kohm, så här är det nästan alltid ”plug and play” som gäller – otroligt enkelt.

MC-pickuper är en lite längre historia. Vanligtvis ska du använda en ingångsimpedans som ligger i området 10–200 ohm, och därför är ingångsimpedansen ofta inställd på 100 ohm som standard, vilket fungerar fint med de flesta MC-pickuper.

MC-pickuper kan dock vara ganska olika, så på vissa (vanligtvis lite bättre) RIAA-förförstärkare kan du reglera ingångsimpedansen för att anpassa RIAA-steget till just den pickup du ansluter. Ljudet kan ändras markant om du inte använder rätt inställning, så det är en god idé att dubbelkolla i pickupens manual och se vad tillverkaren rekommenderar.

Vilken
RIAA-förstärkare
ska jag välja?

HiFi Klubben säljer RIAA-förstärkare från både NAD, Pro-Ject och MoFi. I närmsta HiFi Klubben-butik kan du alltid få råd och vägledning kring vilken RIAA-förstärkare som passar just ditt behov och din anläggning.

RIAA-förstärkare