Hopp til innhold
Vinylskivan har gjort comeback på allvar och det säljs hela tiden allt fler. För att kunna möta efterfrågan startar vinylpresserierna de gamla maskinerna igen. Skivspelaren är alltså högaktuell och i den här artikeln kan du läsa om hur du ställer in och justerar den så att du får ut så mycket som möjligt av din nya skivspelare.

Många tror att skivspelare är svåra att ha att göra med. men så är inte fallet. Det handlar om helt vanlig fysik och mekanik, och när du väl har lärt dig grunderna kan du tillämpa dina kunskaper på nästan alla modeller. De flesta nya skivspelare är redan hyfsat bra inställda från fabrik, men annars står vi naturligtvis alltid redo att hjälpa dig.

Vibrationer,
resonans
och frikoppling

Skivspelare är väldigt känsliga för vibrationer och resonans. Dessa kan härstamma från golv, möbler, högtalare samt inte minst skivspelarens egen konstruktion, som motorn, drivremmen, skivtallriken och pickupen. Minsta lilla oönskade vibration eller resonans i en skivspelare kan försämra och förvränga ljudet.

När man konstruerar en skivspelare siktar man på att befria ljudsignalen från all oönskad resonans och alla vibrationer. De här vibrationerna är oundvikliga eftersom skivspelare och pickup är ett mekaniskt system som vibrerar utifrån spåren i skivan. Man är bara intresserad av pickupens vibrationer – alla andra vibrationskällor och resonanser ska elimineras, så att de inte förvränger ljudsignalen.

Eftersom en skivspelare är så känslig för sin egen konstruktion och dess omgivningar, måste man följa ett antal förhållningsregler för att lösa de här problemen. På de lite mer seriösa skivspelarna monteras till exempel motorn separat från skivspelarens sockel för att förhindra att motorns vibrationer resonerar med resten av apparaten.

Vikt
och massa

Vikt och materialval är viktiga verktyg för att minimera onödiga vibrationer och resonanser. Massan och materialvalet på skivtallriken, plinten, chassi är alla av betydelse och har stor inverkan på ljudkvalitén.

I det här avseendet har de olika tillverkarna många olika tillvägagångssätt och teorier. Men de flesta är överens om att en hög massa i kombination med olika typer av material är ett av de bästa sätten att dämpa resonans och vibrationer.

Material

Ett av de vanligaste materialen i skivspelare är MDF. Det är känt för att vara bra på att motverka vibrationer, men i en skivspelare är det de små detaljerna som avgör om det blir bra eller dåligt. Därför kombinerar man ofta MDF med andra material, t.ex. i en sandwich-konstruktion som gör konstruktionen som helhet bättre på att motverka anhopning av oönskad energi.

I mer påkostade skivspelare är material som metall, akryl och kolfiber vanligare och de har alla sina egna unika akustiska egenskaper. Det finns inget facit som anger vilka material som är bäst.

De låter alla olika och både användningen och den personliga smaken kan vara helt avgörande för vad man tycker fungerar bäst.
På det hela taget har skivspelarens konstruktion ett stort inflytande på ljudet. Ju mer påkostat och bättre skivspelaren har konstruerats, desto bättre hanterar den vibrationer och resonans, desto bättre kommer den att låta - förutsatt att du har ställt in spelaren på rätt sätt alltså!

Skivspelarens
placering
i rummet

En annan viktig detalj att ta hänsyn till för att ge skivspelaren bästa möjliga arbetsförutsättningar är den fysiska placeringen i rummet. Du bör alltid placera skivspelaren på ett underlag som är så vibrationsdött som möjligt. Det här kan du enkelt testa genom att slå lite lätt på underlaget: Om det resonerar/rungar mycket, så är det en god idé att använda något som kopplar bort skivspelaren från underlaget, till exempel en plattform eller dämpningsfötter, så att vibrationerna inte fortplantar sig upp i skivspelaren.

De flesta väljer att ställa skivspelaren direkt på en stereobänk eller en möbel som står på golvet. Det här är inte den bästa lösningen, eftersom vibrationer från högtalarna lätt fortplantar sig till golvet och möbeln och sedan hittar tillbaka till skivspelaren där de förvränger ljudet. Det här fenomenet kallas akustisk återkoppling och har en väldigt negativ inverkan på ljudet från din skivspelare.

Så undviker du
akustisk
återkoppling

Vissa bättre skivspelare, t.ex. från MoFi och de större modellerna från Pro-Ject, har specialkonstruerade fötter, där antingen magneter eller Sorbothane-gummi ser till att skivspelaren har så lite kontakt med underlaget som möjligt.

En väldigt effektiv metod att förhindra akustisk återkoppling är att hänga skivspelaren på väggen, helst på en hylla som konstruerats för det här ändamålet. Då undviker du att vibrationer fortplantar sig från golvet till skivspelaren och det här kommer ofta att ge dig ett betydligt bättre ljud.

Det är också bra att placera skivspelaren någonstans i rummet där basen från högtalarna inte ”boomar” – eller dånar – för mycket. Om du har möjlighet att montera en hylla på flera olika ställen på väggen, så prova att placera huvudet där skivspelaren eventuellt ska stå och flytta sedan huvudet från sida till sida medan musiken spelar. Du kommer att höra att basåtergivningen från högtalarna varierar i nivå. Placera skivspelaren där du hör minsta möjliga bas.

Precis som med allt annat inom akustik så måste du prova dig fram för att se vad som fungerar bäst. Din lokala HiFi Klubben-butik kan ge dig fler råd kring det här.

Inställning
av skivspelaren

Pickupen är kanske den viktigaste komponenten på skivspelaren. Den läser av spåren i skivorna och omvandlar rörelserna till elektrisk energi. Om pickupen ska prestera perfekt måste skivspelaren också vara perfekt inställd.

NIVÅ
REGLERING

Det är väldigt viktigt att skivspelaren står exakt i våg. Om skivspelaren står snett kommer både skivtallrik och tonarm att påverkas och inte fungera optimalt. När du riggar upp en skivspelare bör du därför använda ett litet vattenpass (som t.ex. Pro-Ject Level It) och se till att hela skivspelaren och skivtallriken står vågrätt.

På vissa modeller kan du justera det här via skivspelarens fötter, men mest optimalt blir det om du säkerställer att underlaget är helt plant och i våg. Oavsett om du gör på det ena eller andra sättet så ska du se till att skivspelaren alltid står helt vågrätt innan du börjar med övriga justeringar. Annars kommer din skivspelaren aldrig att spela optimalt.

Montering av
pickupen

Pickupen är vanligtvis monterad med två skruvar antingen ovanpå pickupen-huset eller nere längs sidan av pickupen. Börja med att montera fast pickupen på tonarmen med de två skruvarna, anslut de fyra ledningarna och dra åt skruvarna lite lätt, så att pickupen fortfarande kan vridas en aning på armen.

Därefter kan du justera pickupen så att den får rätt vinkel i förhållande till spåren i skivan. För det här ska du använda en så kallad ”protractor”. Denna ligger ofta i kartongen tillsammans med skivspelaren, men i annat fall finns de att köpa för en ganska billig peng eller hämtas från nätet.
KOM IHÅG: Var försiktig när du tar av/på de fyra små ledarna. Använd en liten platt tång och ryck ALDRIG i ledningarna! De är så tunna att de går av vid minsta lilla felaktiga ryck.

Så använder du
protractorn

Lägg protractorn på skivtallriken genom att trä det lilla hålet över centrumpinnen. Placera därefter nålen i det lilla krysset mellan linjerna på protractorn.

Nu gäller det att justera pickupens hus så att sidorna på huset ligger helt i linje med linjerna på pappret. Vanligtvis finns det en inre och en yttre skala och det gäller att träffa den bästa kompromissen mellan de här två. Vinkeln kommer alltid att ändras en liten smula när pickupen rör sig inåt mot skivans mitt.

Lättast är att titta framifrån och uppifrån för att se om pickupen ligger jämnt i förhållande till linjerna. När pickupen går parallellt med linjerna drar du försiktigt åt skruvarna och mäter samtidigt en sista gång så att du är säker på att den dragits åt i rätt vinkel.
Tips: Når du drar åt skruvarna ska pickupen INTE stå på protractor-/mätningsmallen. Placera tonarmen i armens hållare medan du arbetar med pickupens skruvar.

Nåltryck
tracking force

En pickup ska ha rätt tryck ner i spåren för att fungera korrekt. Det här kallas nåltryck (även kallat tracking force – VTF) och det här ska ställas in varje gång du monterar en ny pickup eller färdigställer en pickup. Nåltryck måste ställas in på nytt även om man bara flyttat skivspelaren då det är lätt att motvikten flyttats vid transport.

Ta en titt på pickupens datablad eller tillverkarens hemsida för att se vilket nåltryck tillverkaren rekommenderar. Du kan finjustera det senare, men utgå ifrån det rekommenderade nåltrycket och ställ in det därefter. Vanligtvis använder man ett nåltryck som ligger mellan 1,5–2,5 gram, beroende på pickup-typ.

Nåltrycket ställs in med hjälp av motvikten längst bak på tonarmen. Du kan självklart använda skalan på vikten när du ställer in nåltrycket, men om det ska bli helt exakt kan det vara en god idé att använda en digital nåltrycksvåg som t.ex. Pro-Ject Measure It.


justerar
du nåltrycket

Du börjar med att hitta ”nollpunkten”, alltså det läge där armen svävar i luften och varken rör sig uppåt eller nedåt. Här har pickupen 0 gram i nåltryck och det här läget hittar du genom att föra vikten framåt eller bakåt medan du håller tonarmen stadigt på pickupsidan så att nålen inte riskerar att skadas.

När armen ”svävar”, håller du fast själva viktlodet och vrider den lilla skalan så att 0 står mitt för det lilla strecket på armen. Den här lilla skalan kan vridas oberoende av det stora viktlodet. När 0 står mitt för strecket vrider du både motvikt och skala in mot armen, tills du har gett pickupen önskat nåltryck.

Med en digital nåltrycksvikt behöver du bara justera motvikten på armen tills vikten visar rätt nåltryck. Det här är ett både enklare och mer exakt sätt att göra inställningen på.
KOM IHÅG: Montera bort pickupens skyddshölje innan du genomför justeringen!

Anti-skating

När skivspelaren tonarm långsamt rör sig in mot skivans mitt under avspelningen uppstår en kraft som försöker trycka tonarmen in mot mitten. Den här kraften ska motverkas för att säkerställa att pickupen läser av korrekt i spåret. Det gör du med en justering som kallas Anti-Skating.

Anti-skating består vanligtvis av en liten motvikt i ett snöre eller en magnetisk mekanism, som håller tillbaka armen en aning så att pickupen inte bara susar in mot mitten.

Utan anti-skating kommer nålen att pressas en aning i sidled, samtidigt som den trycks ned i spåret. För att få en korrekt avläsning av spåren är det viktigt att nålen trycker lika hårt mot sidorna och att nålen ligger så jämnt i spåret som möjligt. Annars får du sämre ljudkvalitet och extra slitage på både skivor och nål.


ställer
du in anti-skating

I samma handbok/datablad som du hittade rekommenderat nåltryck i, hittar du i regel även rekommenderad inställning för anti-skating. Vanligtvis ska anti-skating ställas in till samma värde som nåltrycket. Om nåltrycket till exempel är 1,8 gram, så ska anti-skating ställas in till samma värde, eller inom samma område (1–2 gram).

Det är lätt att se om du har för mycket eller för lite anti-skating. Titta på pickupen framifrån medan den går ner i spåret och se om nål och nålrör går rakt ner i spåret eller om de dras åt ena eller andra hållet. Om de dras åt någon av sidorna så brukar anti-skatingen vara felinställd.

Azimuth
vridningsvinkel

Azimuth – även kallat vridningsvinkeln – beskriver nålens vinkel i förhållande till spåret i skivan. Nål och pickupen ska helst stå i exakt 90 graders vinkel i förhållande till skivan för att stereoperspektivet ska bli korrekt.

Om pickupen lutar åt det ena eller andra hållet kommer nålen att röra vid ena sidan av spåret mer än den andra, vilket kan förstöra stereobilden. Därför är det viktigt att det här är korrekt inställt.

I de flesta fall har azimuth ställts in bra redan på fabriken, men du bör kontrollera och justera det om det behövs.


justerar
du azimuth

Pickupen är en fast konstruktion och nålen sitter alltid i samma läge i förhållande till pickupen. Därför måste nålens vinkel i förhållande till skivan justeras på ett annat sätt. Vid tonarmens bas sitter ofta en skruv som gör det möjligt att justera armens – och därigenom pickupens– vinkel. På en del äldre tonarmar kan du även justera azimuth direkt på huvudet där pickupen sitter fastspänd.

När pickupen sitter parallellt med skivan bör nålen också ha en korrekt vinkel i förhållande till skivan. Om så inte är fallet och den till exempel lutar mycket åt ena sidan, så kan nålen vara skadad. Det här kan betyda att du behöver en ny nål eller att pickupen är felmonterad. Det kan dock även bero på att anti-skatingen är felinställd.

Du kan använda en liten spegel för att kontrollera att nålen har rätt vinkel i förhållande till skivan. Placera spegeln på skivtallriken och sänk ned pickupen på spegeln. När du tittar framifrån kan du se om spegelbilden ligger rakt i förhållande till nålen. Van den Huls protractor har en inbyggd spegel, så den kan du använda till att kontrollera hur det ligger till – en smart detalj.

VTA
Vertical Tracking Angle

Ett av de mest missförstådda begreppen när det gäller skivspelare är VTA eller ”den vertikala spårningsvinkeln”. VTA beskriver nålrörets vinkel i förhållande till skivan när du tittar från sidan. Många kopplar felaktigt termen till själva armens vinkel mot skivan, alltså hur mycket armen lutar i förhållande till basen och ut till pickupen. Dock ligger det en del sanning bakom det där med armen eftersom man vanligtvis har en korrekt VTA när arm och pickup-hus ligger parallellt med skivan från sidan sett.

HIFI KLUBBEN
HJÄLPER DIG

Är du osäker på om din skivspelare har justerats korrekt, så ta med den till din HiFi Klubben-butik. Då hjälper vi dig att få den att spela perfekt. Du är också alltid välkommen in om du vill snacka lite om och lyssna på olika produkter. Vi visar dig gärna alla fördelarna med skivspelarna och skillnaderna mellan de olika lösningarna.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig med din skivspelare – oavsett om den är ny eller gammal!

Kort om HiFi Klubbens
skivspelare

Argon Audio

Skivspelarna från Argon Audio är ett bra val om du vill ha en riktig hifi-modell utan att belasta din budget mer än nödvändigt. Här hittar du vanligtvis enkla, solida och väl beprövade tekniska lösningar som är smidiga och presterar bra. Argon Audio betyder alltid massor av bra ljud för pengarna och produkterna är några av marknadens bästa till priset.

Denon

Denon är ett av de märken vi har haft längst på HiFi Klubben – de har varit med oss ända sedan 1982. Denon är japanskt och har funnits på marknaden i över 100 år. Denons skivspelare har fokus på användarvänlighet och bekvämlighet. Med bl.a. inbyggd RIAA-förstärkare, automatisk start/stop och USB-port erbjuder de plug-and-play-produkter som både är otroligt enkla att använda och erbjuder bra ljud till priset.

Pro-Ject 

Pro-Ject tillverkar skivspelare med mycket hög ljudkvalitet, samtidigt som kommer i väldigt snygg och funktionell design. Deras motto lyder: ”En bra skivspelare är det billigaste sättet att få audiofilt ljud på”. Pro-Ject tillverkar allting själva på egna fabriker i Tjeckien och Slovakien – från tonarmar till motorer. Utöver value-for-money-produkter i budgetklassen gör Pro-Ject också äkta High End-skivspelare, där man inte håller tillbaka på något för att uppnå en audiofil ljudkvalitet.

MoFi Electronics

Mobile Fidelity – MoFi i dagligt tal – är ett amerikanskt företag som sedan 1950-talet specialiserat sig på högkvalitativ vinylmastring och utrustning för att spela av vinyl. Eftersom MoFi har direktkontakt med mastringsstudion har de en unik expertis ända i minsta detalj. Produkterna från MoFi ser inte lika påkostade ut som många alternativ, men du kommer snabbt att upptäcka att du får renodlad High End-musikupplevelse för varenda krona!